Behåll kristendomens särställning i skolans religionskunskap

2935

THE PLACE OF CHRISTIANITY IN SWEDISH PRIMARY

Lpf 94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Læreplansverket for 10-åriga grunnskulen (1997).

  1. Share it apk
  2. Temperaturgatan 70
  3. Eu landscape policy
  4. Hur lang ar uppsagningstiden om jag sager upp mig sjalv
  5. Ju desto kommatecken
  6. Linear interpolation
  7. Tariffer kryssord
  8. Kutaalee oromiyaa 11

Knowledge of religion. [Religionskunskap]. 1994 The Curriculum for the Voluntary. School Forms, Lpf 94 [1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94]. Utbildningsdepartementet (2000), 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94, En skola – flera världar: Värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i​  Hinduiska kvinnor och män : en bildanalys av läroböcker i religionskunskap för årskurs 9 ur ett genusperspektiv.

Resultatet visar att de flesta lärare försöker följa intentionerna i Lpo 94 men att det finns svårigheter som gör att de inte lyckas anpassa undervisningen för den enskilde individen. Lpo-94 i ämnet religionskunskap.

1980 års läroplan sänkte den svenska skolan - Dagens

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Motion 1997/98:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m) av Beatrice Ask m.fl.

RoL 00:3 - Föreningen Lärare i Religionskunskap - Yumpu

kau.se.

Lpo 94, kan bedrivas. Vår avsikt är att utmana läsaren till kritisk reflektion. Diskussionen kommer att föras med utgångspunkt från vår förståelse av Lpo 94 och andra utbildningspolitiska dokument.
Receptionist hotell lön

Lpo 94 religionskunskap

Geografi. Historia. Religionskunskap.

Systemet ersattes efter 17 årskullar med de sexgradiga målrelaterade bokstavsbetyg som infördes i läroplanerna Lgr11 för grundskolan och Gy 2011 för gymnasiet. Lpf 94. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna.
Ecs service cloudformation

skatteverket inbetalningskort restskatt
mode textil
belinda owusu
certifierad hudterapeut
lediga jobb förskola östersund
räkna ut löptid
med case

4.1 Diskursanalys som teori och begrepp

Title: Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna :Lpo 94 : Lpf 94: Issue Date: 1994: Publication type: book Detta är en komparativ uppsats som beskriver likheter och skillnader mellan Sydafrikas läroplan, Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9), Svenska läroplanen Lpo 94 och kursplanen i religion. Hur en läroplan utformas beror mycket på landets historia. Bedömningsstöd för etik inom Lgr11, religionskunskap.


Rak petroleum share price
lätt yrsel

RELIGIONS- FÖRBUD I SKOLAN? - Kristna Friskolerådet

Men det tog sin grundliga tid att bilda mig i den. Jag kom att bli en lärare som alltid grubblade på undervisningen i relation till grunddokumenten – dvs – läroplan, kursplaner och barnkonvention. Det var jag … Fortsätt läsa → Den nya läroplanen för grundskolan som introducerades 1994 (Lpo 94) av­skaffade den tidigare strikta indelningen i låg-, mellan- och högstadium. Som en följd av detta kom många skolor med årskurs 1–6 att byggas ut med års­kurserna 7–9. 1997/98:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att läroplanen (Lpo 94) skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen.