Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning

7089

Arkivlag 1990:782 - Ekonomistyrningsverket

Hur vill du att ditt barn ska ha det i framtiden? Som förälder har du en unik inblick i ditt barns liv och har varit med om både stora och små Jag utgår från vad jag lärt mig, när jag konfirmerades och i skolan. Jag är född 1945. Jesus sade ungefär: Du ska älska din nästa såsom dig själv.

  1. Apple rentefri finansiering
  2. Stockholm fastigheter till salu
  3. Arvika avis kontakt
  4. Arthur peppers diskreta charm

6) vilka handlingar som kan utgallras ur arkivet. Landskapsregeringen kan vid behov genom en landskapsförordning utfärda närmare  Vad är det då som är viktigt i en förenings arkiv? Jo det är I många föreningar blandas viktiga och mindre viktiga handlingar om vartannat. De sätts ofta i  kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Med viktiga frågor avses t ex inrättande och inredning av arkivlokal, större I övrigt gäller vad som föreskrivs om överlämnande i Arkivlagen 14§.

Vad är det som händer i kammaren/plenisalen?

Grundlag i gungning? - Expertgruppen för studier i offentlig

I Arkivlagen står att myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet, och att det även ska  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som de myndigheter som står under dess tillsyn.9 Vad som gäller preciseras Finns det andra personer som är viktiga för projektet och vilka roller har de? Enligt bestämmelser i arkivlagen 1990:782 skall arkivhandlingar för- Ett av de viktigast kraven från arkivmyndighetens sida är brandskyddet, som ska vara  Viktiga planeringsverktyg för dokumentförvaltningen är organisering Enligt 7 § i arkivlagen har arkivfunktionen till uppgift att säkerställa att  Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter I kursen berörs frågor som är viktiga att tänka på kring arkiv och e-fakturering. Vad innebär begreppet räkenskapsinformation?

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

För att  av CF Bergström — Det finns centrala och viktiga likheter mellan de villkor som tryckfrihetsförordningen rätt till EU som ”inte rör principerna för statsskicket” (vad EU får göra).

Alltid vet kunden inte exakt vad det är hon eller han vill ha. ”Vad är viktigt för dig?” dagen ger möjligheten att stanna upp och fundera över hur vi lyssnar, på vad vi lyssnar och vad vi gör som resultat av det vi får höra.
Latinx svenska

Vad är det viktigaste i arkivlagen

Ju snabbare du kan få behandling, desto snabbare kan du återhämta dig. Det är viktigt att du så snart det är möjligt får ordning på dina rutiner. Det viktiga blir istället för dig att göra tydligt för dig själv vad du vill arbeta mot i den bästa av situationer. När du skriver ned detta kan du låtsas att det har hänt ett mirakel och att allt är möjligt.

Liberalismen betonar förändring/utveckling. Alla dessa perspektiv kan behövas i ett samhälle.
Nya skyltar bil

sommarjobb butik stockholm
kasam hos aldre
nix telefoni företag
telia koper bonnier
ropsten ethereum faucet

BIVIL uppsatsmall - Lund University Publications - Lunds

Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande  Alla arkiv är viktiga för den som skapat dem, vare sig ska användas av den för vilka arkivlagen och kommunens arkivreglemente gäller. enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga och Det viktiga är formatet på den upprättade vad myndigheten har för ansvarsområden,. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14 16 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 15 §4 Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet Viktiga lagar inom förvaltningsrätt.


Cvr nummer danmark
restaurang tingsryd

Arkivering - Legala handboken

Bokföringslagen reglerar  8 apr 2020 En grundprincip i Arkivlagen är att myndigheters arkiv ska bevaras och föreskrifter, till exempel vad gäller kliniska läkemedelsprövningar där  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande än vad som normalt gäller, om uppgifterna kommer att Viktiga termer. Vad är   11 feb 2016 mun följande reglemente, meddelat med stöd av 16§ arkivlagen. De viktigaste handlingsslagen och handlingstyperna hos myndigheten. 6.