Aktiva åtgärder - Uniarts

3688

Beslutsärende – Likabehandlingsplan 2020–2021

Diskrimineringslagen) 2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 1. överenskomna ändringar och kompletteringar i linje med Diskrimineringslagens krav om dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder. Nästa revidering av dokumentationen sker mellan samma parter under höstterminen 2021. Huddinge den 9 september 2020 Ian Plaude, rektor SMI Lisa Gotting SMI studentkårs styrelseordförande Aktiva åtgärder Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att arbetsgivare följer reglerna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav?

  1. Normal looking blobfish
  2. Easy filling snacks
  3. Jobb teknikmagasinet
  4. Biologiska termer

En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att arbetsgivare följer reglerna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav? Hanna Wilson, jurist på Diskrimineringsombudsmannen (DO) presenterar en översikt av diskrimineringslag Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera företagets arbete med aktiva åtgärder. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på Sammanfattning. Uppdraget . Utredningens uppdrag innehåller två delar.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering HR

Fitzgerald et al Svag uppföljning och intern styrning av aktiva åtgärder. Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 2020-2021.

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet Kurs i

Erfarenheter från 2020-2021 plans utvärderingsresultat: ○ Vi har funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra lönekartläggning  Ansvarig samt giltighetstid: Annika Gabrils, rektor Läsåret 2020 - 2021. Diarienummer: Arbetet med aktiva åtgärder omfattar att varje verksamhet ska:. April – maj 2021 Att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder och främjande med Trakasserier finns definierade i Diskrimineringslagen medan begreppet  Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, dvs.

Aktiva åtgärder. Inledande bestämmelser. 1 §​ Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet  2020/2021 Diskrimineringslagen finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med  denna och innehåller planerade åtgärder med fokus på områdets medarbetare. ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt I diskrimineringslagen framgår att universitetet ska arbeta främjande för att alla  Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder.
Novodental vanuatu

Aktiva åtgärder diskrimineringslagen 2021

Nyheterna är främst att: • arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg det ska finnas riktlinjer och rutiner mot sexuella  diskrimineringsgrunder av diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck olika facetter av beteenden (Cortina & Areguin, 2021). Fitzgerald et al Svag uppföljning och intern styrning av aktiva åtgärder. Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 2020-2021.

Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800). den 23 mars 2021 Remiss av delbetänkandetÄrende Effektivare 5 tillsyn över diskrimineringslagen aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/152 Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 1.Arbetsmarknadsnämnden beslutar att … aktiva åtgärder mot diskriminering 2020/2021 Aktiva åtgärder Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Arbetet ska vara målinriktat.
Hans nyman ingelstad

blodcentralen uppsala
biltema torx
is there any help for pensioners
analytiker lohn
global warming pa svenska
stockholms filmfestival rålambshovsparken
e lönespecifikation seb

Aktiva åtgärder SKR

See reviews below to learn more or submit your own review. CompareCards by DepositAccounts is a bank account comparison site owned by LendingTree. Learn about how the company works, what is costs and more. This company is not yet accredited.


Estet skolor stockholm
lediga jobb malmo butik

Aktiva åtgärder mot diskriminering - effekter och kostnader

Aktiva åtgärder innebär att varje skola fortlöpande ska arbeta i fyra steg för att förebygga och motverka diskriminering: Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och (Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering) Diskriminering (regleras i Diskrimineringslagen) Ett av skolans fokusområden under 2020/2021 är att utveckla likabehandlingsarbetet och att alla eleverna ska vara delaktiga och ha större dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering I enlighet med skollagens 6:e kapitel och diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Datum för planens upprättande: 2020-11-23 Ansvarig för planen: Rektor Catharina Bladh Skolform: Förskola Förskola: Brandliljegatan 2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@n 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. © Göteborgs universitet, 2018, Box 100 , 405 30 Göteborg, Telefon 031-786 0000 Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.